MENU
Aula_close Layer 1

Om Centerklasserne

Centerklasserne på Ådalskolen er Skive kommunes undervisningstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Tilbuddet omfatter 0.-10.klasse.

  • Vi underviser ud fra folkeskolens formål, men fagenes omfang prioriteres anderledes.
  • Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns særlige forudsætninger og behov og giver plads til intensiv læring og personlig udvikling.
  • Vi skaber en struktureret hverdag med faglige, sociale og personlige udfordringer.
  • Vi søger hele tiden at udbygge børnenes færdigheder gennem succesoplevelser og trygge ramme, så deres selvværd styrkes
  • Vi vægter et tæt samarbejde med forældre og fagpersoner højt gennem hele skoleforløbet.
  • Alle voksne omkring barnet påtager sig et ansvar for barnet og dets trivsel.


Som forældre skal I have forventninger til skolen, forventninger om at barnet trives, udfordres og lærer noget.