Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebeskrivelse

Ådalskolen er distriktsskole for området, der afgrænses af Skive Å / jernbanen mod nord , Sdr. Boulevard mød øst og Skive Kommunes grænse mod syd og vest. 

Ådalskolen har elever fra 0. til 6. klasse. Der er tilknyttet en skolefritidsordning, SFO. SFO tilbyder morgenpasning i både Rønbjerg og Dalgas. Eleverne fra 4. til 6. klasse kan om eftermiddagen benytte vores Fritidsklub. Om aftenen fra mandag til torsdag kan eleverne fra 5. og 6. klasse komme i Juniorklub.

Skolen er placeret i et naturskønt område med enge, åer, hede, sø og plantage. Der er mange muligheder for at opleve og færdes i naturen med de udfoldelsesmuligheder, det giver. Vi mener, vi har gode undervisningssteder med gode faciliteter. Vi er derfor stolte af dem og passer godt på dem alle sammen.

Skolen er et ambitiøst læringssted for såvel børn som ansatte. Skolen værner om sine værdier, både menneskelige og fysiske.

Skolen er opmærksom på sin rolle som både skole og som samlingssted for aktiviteter i lokalområdet.

Skolen varetager et betydeligt undervisnings- og integrationsarbejde. Vi er på skolen overbeviste om, at rummelighed og faglighed er samspilspartnere i skolens daglige arbejde. 

Det er skolens målsætning, at eleverne tilegner sig anvendelig viden i et samfund, der til stadighed forandrer sig. På den måde vil vores elever opnå de bedste betingelser for at udvikle sig til at blive aktive og konstruktive deltagere i udviklingen af fremtidens samfund og i håndteringen af deres eget liv. 

På Ådalskolen er vi meget opmærksomme på, at trivsel og læring er hinandens forudsætninger i den sociale ramme, der hedder Folkeskolen. Vores elever skal opleve de bedste muligheder for læring.  Vi er derfor hele tiden opmærksomme på elevernes fremtræden og ageren, og heri indgår også deres sprog og den måde, de tiltaler hinanden og lærerne på.

Ved begyndelsen af skoleåret 2022-23 var der 215 elever på Ådalskolen.